Rewitalizacja

skażenie organizmu metalami ciężkimi a wolne rodniki

Sporo uczonych i lekarzy, skłania się do zaakceptowania teorii mówiącej, że proces przedwczesnego starzenia się tkanek i całego ustroju wynika ze stopniowego i nadmiernego nagromadzania się cząsteczek metali ciężkich we wnętrzu naszych organizmów. Nadmiar cząstek metali ciężkich w ustroju człowieka powoduje jako katalizator znaczny wzrost powstawania tzw. wolnych rodników odpowiedzialnych za destrukcję tkanek a przez to ich przedwczesne starzenie się. Właśnie nagromadzające się z upływem lat poprzez pożywienie i oddychanie cząsteczki metali ciężkich przebywając w naszym wnętrzu są głównym i stałym źródłem katalizującym z dnia na dzień poważne ilości wolnych rodników wewnątrz organizmu. Cząstka metalu ciężkiego, takie są jej normalne właściwości fizyko - chemiczne, przebywając w środowisku elektrolitowym, a tak jest w naszym organizmie, powoduje co chwilę rozerwanie, przylegającej do cząstki metalu, cząsteczki wody na części: tlen plus O+ i wodór minus H-, a wiec odwrotnie niż pod wpływem normalnej dysocjacji. Te odwrotnie niż normalnie zjonizowane cząstki H- i O+ mają znaczną energię niszczącą sąsiadujące cząsteczki, są bardzo niestabilne i dlatego nazywane są wolnymi rodnikami. Natomiast wolne rodniki, tu już niemal wszyscy uczeni są zgodni, są źródłem wielkiej ilości chorób z nowotworami na czele. Wiadomo skądinąd, że niektóre metale, jak ołów, rtęć i kadm, są w nadmiarze dla organizmu trujące. Podniesiony poziom ołowiu i kadmu wiąże się z wysokim ciśnieniem krwi. Wszystkie metale, zarówno mikro jak nawet makroelementy, gdy znajdują się w nadmiarze w organiźmie, są toksyczne. EDTA normalizuje dystrybucję większości metalicznych pierwiastków, a także usprawnia metabolizm wapnia i cholesterolu eliminując te metaliczne "katalizatory", które uszkadzają błony komórkowe poprzez wytwarzanie wolnych rodników. Patologia wolnych rodników uznawana jest dziś przez większość uczonych i badaczy za istotny element przyczyniający się do rozwoju chorób serca, raka, cukrzycy i innych, związanych z biologicznym starzeniem się tkanek. Organizmy biologiczne, niestety nie dysponują naturalnymi mechanizmami pozbywania się tych szkodliwych w nadmiarze cząsteczek metali. Usuwanie poprzez terapię z udziałem chelatacji z organizmu cząsteczek metali ciężkich a tym samym zdecydowane zmniejszanie ilości wytwarzanych za ich pośrednictwem wolnych rodników jest zatem prawdziwym, u korzenia, postępowaniem REWITALIZUJĄCYM nasz ustrój i niemal wszyscy poddający się ww. kuracji dostrzegają to działanie już nawet w trakcie przetoczeń. Wobec powyższego ww. postępowanie z udziałem chelatacji ma realną szansę stać się niemal przyczynowym leczeniem przedwczesnego starzenia się ludzi. Postępowanie to, śmiało można by, w związku z powyższym, określić - "KURACJĄ ŻYCIA". W takiej sytuacji staje się całkiem realne osiąganie, przez osoby świadomie i rozsądnie kierujące swoim życiem, właściwego standardu co do długości oraz jakości zdrowia i życia, powyżej 90 lat w proporcjonalnej do wieku normalnej sprawności.

czytaj całość
Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2010 Chelatacja.cze.pl
Projekt i wykonanie Optikom-Bis
Zadzwoń do Nas: 34 365-83-19