Choroby a chelatacja

W JAKICH CHOROBACH TERAPIA Z UDZIAŁEM CHELATACJI JEST NAJBARDZIEJ SKUTECZNA?

  1. We wszystkich chorobach spowodowanych miażdżycą i we wszystkich chorobach zwyrodnieniowych. Ale najważniejsze to te zagrażające życiu lub powodujące ciężkie kalectwa. A więc przede wszystkich choroba wieńcowa w każdym stadium.
  2. Przed i po by-passie lub innych zabiegach na naczyniach wieńcowych.
  3. W zaburzeniach krążenia kończyn, w chromaniu przestankowym, chorobie Buergera, Raynouda.
  4. W zaburzeniach krążenia mózgowego, spowodowanych zwężeniem światła naczyń zaopatrujących mózg w krew,gdy występują np. takie objawy jak: zawroty głowy, szumy uszne, migreny, zaburzenia czucia twarzy oraz czucia w kończynach.
  5. Ponadto po przebytym udarze mózgu zalecane jest przeprowadzenie terapii z udziałem chelatacji w celu zmniejszenia następstw udaru oraz zmniejszenia do minimum ryzyka ponownego jego wystąpienia.
  6. Wyraźny pozytywny wpływ widzimy też w depresji tzw. endogennej, być może jest ona spowodowana pogorszeniem się mikrokrążenia w pewnych partiach mózgu, których współczesny stan wiedzy lekarskiej nie jest jeszcze w stanie jednoznacznie zlokalizować, niemniej klinicznie efekty są tu wyraźne.
  7. W chorobie Alzheimera i Parkinsona następuje znaczna poprawa stanu zdrowia chorego, jednak leczenie w tych przypadkach trzeba powtarzać. Niestety, zdarza się, że po przerwaniu kuracji stan pacjenta w tych chorobach dość szybko wraca do stanu wyjściowego. Z tego względu postępowanie w tej jednostce jest inne niż w pozostałych.
  8. W tzw. "zespole wypalenia", w zespołach przewlekłego zmęczenia, też jako silna metoda wspomagająca w immunopatiach i leczeniu przewlekłych infekcji bakteryjnych, wirusowych, w pewnych trudnych do opanowania grzybicach, jak: kandidiaza (drożdżyca) jamy ustnej, czy przewodu pokarmowego a nawet w ciężkiej aspergillozie płuc. Następuje oczyszczenie i odblokowanie układu immunologicznego pacjenta, jego naturalnej odporności. Wobec czego efekty występują zarówno w astmie oskrzelowej jak również w łuszczycy i podobnych dermatozach.
  9. Pacjenci w chorobie zwyrodnieniowej stawów po kuracji odczuwają znaczną poprawę. Wg danych amerykańskich, 1/3 pacjentów może uniknąć operacji stawu biodrowego. Kuracja z udziałem chelatacji powoduje, że operowani szybciej rehabilitują się i lepiej znoszą interwencję chirurgiczną, również w niektórych schorzeniach tkanki łącznej, jak np. w reumatoidalnym zapaleniu stawów.
  10. I w końcu dobra wiadomość dla osób z rodzinnym obciążeniem chorobami nowotworowymi. W społeczeństwie USA średnia zapadalność na choroby nowotworowe wliczając w to również nowotwory łagodne wynosi około 17%, w naszym kraju sytuacja nie odbiega znacznie od tego wskaźnika. W USA zbadano pod tym kątem - występowanie zapadalności na nowotwory - osoby, które w przeszłości poddały się terapii z udziałem chelatacji i wskaźnik ten wyniósł... ...3,5%.

Wobec powyższego w USA, w kręgach lekarzy zajmujących się tzw. medycyną profilaktyczną, tzn. nie objętą przymusowym ubezpieczeniem, w ostatnich latach szeroko zaleca się stosowanie terapii z udziałem chelatacji jako postępowanie wybitnie wspomagające w przypadku wszystkich nowotworów w związku z eliminacją powstawania wolnych rodników w organizmie. Takie wskazania są zupełnie logiczne i pozytywne następstwa są w tym kontekście naturalne.

I w końcu w tak zwanym syndromie zatrucia środowiskowego jako metoda z wyboru. W zatruciach szkodliwymi w nadmiarze metalami ciężkimi jak: rtęć, ołów, kadm itd.

Czy, wobec powyższego, rozsądnym jest stosowanie terapii z udziałem chelatacji u ludzi bez specjalnych dolegliwości, w celu profilaktycznym?! by rozpuścić zaczątki miażdżycy, wyeliminować zaczynające się procesy degeneracyjne organizmu oraz zmniejszyć ryzyko zachorowania na choroby nowotworowe. Mówiąc krótko, czy właściwym jest przeprowadzić u siebie w ramach profilaktyki geriatrycznej, rewitalizacyjną terapię z udziałem chelatacji, gdy ma się np. 40 - 50 lat, czując się niby zdrowym, chcąc na starość mieć spokój z wyżej wymienionymi chorobami cywilizacyjnymi? Na tak postawione pytanie można z całym przekonaniem odpowiedzieć: TAK!

czytaj całość
Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2010 Chelatacja.cze.pl
Projekt i wykonanie Optikom-Bis
Zadzwoń do Nas: 34 365-83-19